wtorek, 7 kwietnia 2015

Fuzzystrmatch: Why is difference() slow and how to make it faster.

PostgreSQL manual lists this example for the difference function:
SELECT * FROM s WHERE difference(s.nm, 'john') > 2;
The equivalent and faster way to do it is:
SELECT * FROM s WHERE (4 - levenshtein(soundex(s.nm),soundex('john'),99,99,1)) > 2; 
The test data:
CREATE TABLE fuzzy_test AS 
 SELECT md5(i::text) AS str
 FROM generate_series(1,1000000) AS i;
The test:
postgres=# \timing
Timing is on.
postgres=# SELECT Count(Difference(str,md5('1'))) FROM fuzzy_test;
 count
---------
 1000000
(1 row)


Time: 3160,953 ms
postgres=# SELECT Count(Levenshtein(Soundex(str),Soundex(Md5('1')),99,99,1)) FROM fuzzy_test;
 count
---------
 1000000
(1 row)


Time: 2077,191 ms
Why? Because using difference() pg has to calculate the soundex for 'john' on each row and in the other query it's evaluated only once, if we wouldn't use a static parameter difference() would be faster.

piątek, 12 kwietnia 2013

10 najbardziej odludnych miejscowości w Polsce

Cel: znalezienie miejscowości w Polsce najbardziej oddalonych od cywilizacji Realizacja: Zakładamy że miejscowość najbardziej oddalona od cywilizacji to taka której odległość od najbliższego sąsiada jest największa. Jako źródło posłużą nam dane z OSM pobrane z dumpa udostępnionego przez GeoFabrik. Użyjemy polskiego układu odniesienia SRID 2180
SELECT p1.gid,p1.name,p2.name AS closest,p1.geom<->p2.geom AS "4326_dist",p1.geom2<->p2.geom2 AS "2180_dist",ST_DISTANCE(p2.geog,p1.geog,TRUE) as geog_dist FROM
 ( SELECT p1.gid as g1,
   (SELECT p.gid
   FROM places AS p
   WHERE p1.gid<>p.gid
    AND p.type<>'locality'
   ORDER BY p.geom2<->p1.geom2 ASC LIMIT 1) AS g2
   FROM places AS p1
   WHERE p1.type NOT IN ('locality','suburb') 
   OFFSET 0
) AS q
JOIN places AS p1
 ON q.g1=p1.gid
JOIN places AS p2
 ON q.g2=p2.gid
ORDER BY "2180_dist" DESC
LIMIT 10;
EXPLAIN ANALYZE Interesują nas tylko miejscowości ale mierzymy ich odległość od przedmieść by choć trochę nadrobić to że nie mierzymy faktycznych granic administracyjnych.
 gid |  name  |  closest   |   4326_dist   |  2180_dist   |  geog_dist
-------+-----------+----------------+--------------------+------------------+------------------
 8426 | Jastrowie | Ptusza     | 0.0616304650991193 | 6306.86042240474 | 6309.65174708274
 7930 | Niekursko | Sarcz     | 0.0696506877357633 | 6059.07941299731 | 6061.08526001983
 28586 | Hel    | Hel Bór    | 0.0653122224030758 | 6057.77326343045 | 6062.04615190325
 7297 | Szwecja  | Ostrowiec   | 0.0617091111621273 | 5865.59766775731 | 5867.79900767539
 7808 | Ostrowiec | Wałcz     | 0.0708066344153986 | 5459.97500003219 | 5461.9397373565
 7488 | Skórka  | Paruszka    | 0.0559207089411363 | 5383.63952364084 | 5386.10143273522
  74 | Kuźnica  | Chałupy    | 0.0754909744769629 | 5337.0960945683 | 5340.76237394738
  75 | Chałupy  | Kuźnica    | 0.0754909744769629 | 5337.0960945683 | 5340.76237394726
 24770 | Wołosate | Ustrzyki Górne | 0.0537518787199188 | 5229.74155008295 | 5228.79126557615
 53625 | Łebki   | Kamińsko    | 0.0636011795158242 | 5157.97617185783 | 5161.54924296325
Wyniki z indeksu dla geometry dla SRID 2180 są dość zbliżone do tych z typu geography, te dla geometry SRID 4326 niestety dość odbiegają. Można też zauważyć że przy użyciu geography dystans z Kuźnicy do Chałup jest mniejszy niż z Chałup do Kuźnicy. Podmieniamy pierwszą linijkę na:
SELECT p1.gid,
    RANK() OVER (ORDER BY p1.geom<->p2.geom DESC) AS "4326_rank",
    RANK() OVER (ORDER BY p1.geom2<->p2.geom2 DESC) AS "2180_rank",
    RANK () OVER (ORDER BY ST_DISTANCE(p2.geog,p1.geog,TRUE) DESC) as geog_rank
I otrzymujemy porównanie sortowania:
 gid | 4326_rank | 2180_rank | geog_rank
-------+-----------+-----------+-----------
 8426 |    26 |     1 |     1
 7930 |     7 |     2 |     3
 28586 |    12 |     3 |     2
 7297 |    24 |     4 |     4
 7808 |     6 |     5 |     5
 7488 |    52 |     6 |     6
  74 |     1 |     7 |     7
  75 |     1 |     7 |     8
 24770 |    77 |     9 |     9
 53625 |    17 |    10 |    10

środa, 27 marca 2013

Rzutki, Pi i PostGIS.

Przybliżenie liczby Pi metodą Monte Carlo. Czyli gra w rzutki. Wieszamy tarczę do gry w rzutki na kwadratowej desce o boku równym średnicy tarczy. Po kilku kolejkach gry liczymy stosunek rzutek które trafiły w tarczę do liczby rzutek które trafiły w tarczę lub deskę i mnożymy razy cztery by uzyskać liczbę Pi. Im więcej rzutek tym dokładniejsze przybliżenie.

Na początek musimy się wygenerować losowe punkty w PostGISie:

SELECT st_makepoint((2.0*random()-1),(2.0*random()-1))
FROM generate_series(1,100);
To zapytanie wygeneruje nam sto punktów których x,y leży w przedziale <-1.0,1.0), następnie obliczamy stosunek punktów leżących w kole do ogółu:
SELECT sum(st_dwithin(point,st_makepoint(0,0), 1.0)::int)::float/count(*)*4
FROM
(SELECT st_makepoint((2.0*random()-1),(2.0*random()-1)) AS point
FROM generate_series(1,100)) AS q;
Zmierzymy przybliżenie dla stu punktów a następnie dla tysiąca, dziesięciu tysięcy i stu tysięcy (wizualizacja w OpenJUMP).

100 punktów Pi=3,36
 1000 punktów Pi=3,156
 10 tysięcy punktów Pi=3.1336
100 tysięcy punktów Pi=3.141I na sam koniec, zapytanie do generowania danych do wykresu:
WITH RECURSIVE t(n,point, circ,pi) AS (
    SELECT 1 as n,point, ST_DWithin(point,ST_MAKEPOINT(0,0), 1.0)::int AS circ, ST_DWithin(point,ST_MAKEPOINT(0,0), 1.0)::int::float/1*4 as pi
    FROM (SELECT ST_MAKEPOINT((2.0*random()-1),(2.0*random()-1)) as point) as q
  UNION ALL
    SELECT t.n+1 as n,q.point, circ + ST_DWithin(q.point,ST_MAKEPOINT(0,0), 1.0)::int,
    ((circ + ST_DWithin(q.point,ST_MAKEPOINT(0,0), 1.0)::int::float)/(n+1))*4 as pi
    FROM (SELECT ST_MAKEPOINT((2.0*random()-1),(2.0*random()-1)) as point) as q,t
    WHERE n<10000  
)
SELECT * FROM t;